(1)
Mustofa, I. Kajian Deskriptif-Komparatif Epistemologi Pendidikan Ibnu Khaldun Dan Fazlur Rahman. joies 2016, 1, 111-140.