Mustofa, I. (2016). Kajian Deskriptif-Komparatif Epistemologi Pendidikan Ibnu Khaldun dan Fazlur Rahman. JOIES (Journal of Islamic Education Studies), 1(1), 111–140. https://doi.org/10.15642/joies.2016.1.1.111-140