Fahmi, Muhammad. 2016. “Pendidikan Islam, Demokratisasi Dan Kewarganegaraan”. JOIES: Journal of Islamic Education Studies 1 (1):87-110. https://doi.org/10.15642/joies.v1i1.5.