Mustofa, I. (2016) “Kajian Deskriptif-Komparatif Epistemologi Pendidikan Ibnu Khaldun dan Fazlur Rahman”, JOIES (Journal of Islamic Education Studies), 1(1), pp. 111–140. doi: 10.15642/joies.2016.1.1.111-140.